Ett jämställt Norrbotten 2024-2030, regional jämställdhetsstrategi

Ett jämställt Norrbotten syftar till att stärka länets jämställdhetsarbete. Den övergripande målsättningen är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Syftet med strategin är att aktörer i länet, genom sina verksamheter och i samverkan, tillsammans bidrar till de jämställdhetspolitiska målen.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss