Fiskräkning i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för skötsel och kontroll av fiskvägarna i Jockfall och Linaälven, som båda finns i Kalixälvens vattensystem. Laxräkningen i Norrbottens älvar visar hur våra fiskvatten mår. Uppvandringen av lax i Kalixälven visar på en positiv utveckling under de senaste åren.

Fiskräkning i Jockfall

I fiskräknaren i Jockfall, Kalixälven, har följande arter registrerats: lax, öring, harr, sik, brax, id och abborre. Fiskräknaren registrerar passerande fisk och med hjälp av video och bild kan vi särskilja de olika arterna, fiskens längd och vilken tid den passerar.

Här publicerar vi de tio senaste dagarnas fiskräkning under pågående säsong. Nästa säsong startar under försommaren 2024.

Jockfalls fiskräkning 2024

Datum

Lax

Öring

Sik

Brax

Id

Harr


 

TOTALT 2023

7 982

420

25

332

37

175


Fiskräknaren är installerad i fiskvägen i Jockfall. Den är 103 meter lång och byggdes ursprungligen för att underlätta för lax och öring att passera det nio meter höga vattenfallet. Uppströms från vattenfallet ligger större delen av laxens reproduktionsområde.

De största laxar som registrerats är cirka 140 centimeter långa.

Länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp ansvarar för skötsel och kontroll av fiskvägen.

Under den senaste fiskvandringssäsongen, som varade fram till och med 21 september 2022 passerade totalt följande antal fiskar:

  • 8812 laxar
  • 192 öringar
  • 15 sikar
  • 149 braxar
  • 17 id.

Jockfall laxvandring 1990-2021

Fiskräkning i Linaälven

I Linaälvens fiskräknare passerar lax, öring och harr. Fiskräknaren registrerar passerande fisk och med hjälp av video och bild kan vi särskilja de olika arterna, fiskens längd och vilken tid den passerar.

Här publicerar vi de tio senaste dagarnas fiskräkning under pågående säsong. Nästa säsong startar under försommaren 2024.

Fiskräkning i Linafallet, Linaälven 2024

De tio senaste dagarnas fiskregistrering

Datum

Lax

Öring

Harr

 
TOTALT 2023

1225

27

0

Fiskräknaren är installerad i fiskvägen i Linafallet, som är Norrbottens högsta vattenfall med 16 meters fallhöjd. Fiskvägen är 208 meter lång och byggdes ursprungligen för att möjliggöra laxproduktion på älvsträckor ovanför Linafallet.

De största laxarna som registrerats är cirka 120 centimeter långa.

Länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp ansvarar för skötsel och kontroll av fiskvägen.

Under den senaste fiskvandringssäsongen, som varade fram till och med 19 september 2022 passerade totalt följande antal fiskar:

  • 1473 laxar
  • 23 öringar
  • 3 harrar.

Linaälvens laxvandring 2015-2021

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss