Fiskräkning i Norrbottens län

Vi ansvarar för skötsel och kontroll av fiskvägarna i Jockfall och Linaälven, som båda finns i Kalixälvens vattensystem. Laxräkningen i fiskvägen i Jockfall visar situationen för lax- och öringbeståndet i Kalixälven. Uppvandringen av lax i Kalixälven visar på en positiv utveckling över tid.

Fiskräkning i Kalixälven

Fiskräknaren är installerad i fiskvägen i Jockfall i Kalixälven. Fiskvägen byggdes 1980 av f d Fiskeriverket för att underlätta för lax och öring att passera det nio meter höga vattenfallet. Jockfall ligger cirka 100 kilometer uppströms Kalixälven mynning till havet och utgjorde tidigare ett partiellt vandringshinder för lax och öring. Större delen av laxens reproduktionsområden i Kalixälven ligger uppströms fallet. Fiskräkning utförs av Länsstyrelsens fiskeenheten på uppdrag av SLU (Sveriges Lantbruks Universitet).

Fakta om fiskräknaren i Kalixälven:

 • Fiskvägen är 103 meter med underströmmingsöppningar.
 • Vattenföringen är 1 m3/s och lockvattentillförseln är 8 m3/s.
 • Skötsel och kontroll av fiskvägen sker i Länsstyrelsens regi av fiskeenheten.
 • Registrerad fisk kan särskiljas på art med hjälp av bild och video.
 • Registrering sker också av fiskarnas längd, tidpunkt och passageriktning.
 • De största laxarna som registrerats har längder kring 145 centimeter.
 • Fiskarter som registrerats i fiskvägen är lax, öring, harr, sik, brax, id och abborre.
De tio senaste dagarnas fiskräkning i Kalixälven, Jokkfall, 2024.
Jockfalls fiskräkning 2024

Datum

Lax

Öring

Sik

Brax

Id

Harr

2024-07-16

245

7

0

10

1

0

2024-07-15

227

17

0

15

0

0

2024-07-14

105

7

0

13

0

0

2024-07-13

172

5

0

16

0

0

2024-07-12

352

16

0

11

0

0

2024-07-11

408

20

0

15

0

0

2024-07-10

348

13

0

11

0

0

2024-07-09

276

10

0

14

0

0

2024-07-08

159

5

0

9

0

0

2024-07-07

229

7

1

9

0

1

2024-07-06

224

2

1

10

0

1

2024-07-05

285

10

0

8

0

0

2024-07-04

309

7

0

13

1

1 

TOTALT 2024

6654

306

3

345

23

21


Förstora bilden

Grafen visar hur många laxar som vandrat uppför Jokkfall under perioden 1990-2023.

Fiskräkning i Linaälven

Fiskräknaren är installerad i fiskvägen i Linafallet som är med sina 16 meters fallhöjd Norrbottens högsta vattenfall. Linafallet ligger i Linaälvens sammanflöde med Ängesån ca 6 mil norr från Överkalix. För att möjliggöra laxproduktion på älvsträckor ovanför Linafallet byggdes en fiskväg 1957 som har en längd av 208 meter. Fiskräkning utförs av Länsstyrelsens fiskeenhet på uppdrag av HaV (Havs- och vattenmyndigheten).

Fakta om fiskräknaren i Linaälven:

 • Vattenföringen är 1,5 m3/s samt extra lockvatten på cirka 4-5 m3/s.
 • Fiskeriverket genomförde renovering av fiskvägen 1996 och länsstyrelsen genomförde kompletterande renovering 2020.
 • Skötsel och kontroll av fiskvägen sker i Länsstyrelsens regi av fiskeenheten.
 • Registrerad fisk kan särskiljas på art med hjälp av bild och video.
 • Registrering sker också av fiskarnas längd, tidpunkt och passageriktning. De största laxarna som registrerats har längder kring 120 cm.
 • Fiskarter som registrerats i fiskräknaren är lax, öring och harr
De tio senaste dagarnas fiskräkning i Linaälven, Linafallet, 2024.

Fiskräkning i Linafallet, Linaälven 2024

De tio senaste dagarnas fiskregistrering

Datum

Lax

Öring

Harr

2024-07-16

0

0

0

2024-07-15

2

0

0

2024-07-14

0

0

0

2024-07-13

3

0

0

2024-07-12

6

0

0

2024-07-11

0

0

0

2024-07-10

5

0

0

2024-07-09

19

0

0

2024-07-08

1

0

0

2024-07-07

4

0

0

2024-07-06

8

0

0

2024-07-05

11

0

0

2024-07-04

21

0

0

TOTALT 2024

514

3

0

Förstora bilden

Grafen visar hur många laxar som vandrat uppför Linafallet under perioden 2015-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss