Fiskräkning i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för skötsel och kontroll av fiskvägarna i Jockfall och Linaälven, som båda finns i Kalixälvens vattensystem. Laxräkningen i Norrbottens älvar visar hur våra fiskvatten mår. Uppvandringen av lax i Kalixälven visar på en positiv utveckling under de senaste åren.

Fiskräkning i Jockfall

I fiskräknaren i Jockfall, Kalixälven, har följande arter registrerats: lax, öring, harr, sik, brax, id och abborre. Fiskräknaren registrerar passerande fisk och med hjälp av video och bild kan vi särskilja de olika arterna, fiskens längd och vilken tid den passerar.

De tio senaste dagarnas fiskregistrering i fiskräknaren vid Jockfall.
Jockfalls fiskräkning 2022
Datum

Lax

Öring

Sik

Brax

Id


04 augusti

308

4


0

0


03 augusti

475

3


0

0


02 augusti

284

7


0

0


01 augusti

92

2


0

0


31 juli

58

2


0

0


30 juli

47

2


0

0


29 juli

84

1


0

0


28 juli

306

2


0

0


27 juli

204

1


0

0


26 juli

186

1


0

0


25 juli

149

1


0

0


24 juli

116

1


0

0


23 juli

48

1


0

0


TOTALT 2022

6359

125


17

13


Fiskräknaren är installerad i fiskvägen i Jockfall. Den är 103 meter lång och byggdes ursprungligen för att underlätta för lax och öring att passera det nio meter höga vattenfallet. Uppströms från vattenfallet ligger större delen av laxens reproduktionsområde.

De största laxar som registrerats är cirka 140 centimeter långa.

Länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp ansvarar för skötsel och kontroll av fiskvägen.

Jockfall laxvandring 1990-2021

Fiskräkning i Linaälven

I Linaälvens fiskräknare passerar lax, öring och harr. Fiskräknaren registrerar passerande fisk och med hjälp av video och bild kan vi särskilja de olika arterna, fiskens längd och vilken tid den passerar.

Fiskräkning i Linafallet, Linaälven 2022

De tio senaste dagarnas fiskregistrering

Datum

Lax

Öring

Harr

04 augusti

6

0

0

03 augusti

5

0

0

02 augusti

10

0

0

01augusti

3

0

0

31 juli

6

0

0

30 juli

4

0

0

29 juli

8

0

0

28 juli

8

0

0

27 juli

21

0

0

26 juli

0

0

0

25 juli

5

0

0

24 juli

5

1

0

TOTALT

1356

18

3

Fiskräknaren är installerad i fiskvägen i Linafallet, som är Norrbottens högsta vattenfall med 16 meters fallhöjd. Fiskvägen är 208 meter lång och byggdes ursprungligen för att möjliggöra laxproduktion på älvsträckor ovanför Linafallet.

De största laxarna som registrerats är cirka 120 centimeter långa.

Länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp ansvarar för skötsel och kontroll av fiskvägen.

Linaälvens laxvandring 2015-2021

Kontakt