Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flodkräfta och kräftpest

Kräftpest är en smittsam sjukdom som riskerar att slå ut hela bestånd av svenska flodkräftor. Norrbotten är det enda länet i Sverige som inte har någon känd förekomst av kräftpest. Kräftpest förekommer både i Västerbottens län och i Finland. Det är viktigt att smittan inte sprids till Norrbotten.

Förhindra smittspridning

Smittan sprider sig framför allt genom olagligt utplanterade signalkräftor och då fiskeredskap, båtar och andra föremål som flyttas från ett smittat vattendrag till ett annat. Smittade kräftdelar och sporer kan följa med och föra smittan vidare om föremålen inte desinficeras.

Desinficera alla föremål som använts i smittade vatten

Om du använt fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat måste du desinficera alla föremål som varit i kontakt med vatten innan de transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag.

Flytt av redskap och annat mellan vatten

När du har använt båtar eller redskap i vatten utanför Norrbottens län rekommenderas du att alltid rengöra dessa innan du använder dem i vatten med flodkräfta. Använd inte heller betesfisk i ett annat vatten än där den fångats och häll inte ut vatten från ett vatten till ett annat. Särskilda regler gäller vid kräftfiske, se längre ner.

Metoder för desinficering:

 • Koka föremålet helt täckt av vatten och under lock i minst 5 minuter.
 • Tvätta föremålet med 70 procentig sprit (T-röd) eller Virkon TM S (desinficeringsmedel) genom nedsänkning i minst 20 minuter. Båtar kan duschas ordentligt med T-röd eller Virkon efter att de tömts på vatten.
 • Frys föremål till under -10°C i minst ett dygn. Nedfrysning rekommenderas för föremål som är svåra att få torra, som till exempel vadarbyxor med neoprendetaljer och vadarskor med filtsula.
 • Torka föremålet tills det är helt torrt.
  Stora föremål: torkas i bastu i 60–80°C under minst 5 timmar
  Mindre föremål: torkas i bastu i 60–80°C under minst 1 timme
  Gummibåtar, fiskeflugor, fiskedrag, spön, badkläder, gummimadrasser torkas i solen.

Förbjudet att plantera ut invasiva signalkräftor

De flesta utbrott av kräftpest orsakas av illegalt inplanterade signalkräftor. Signalkräfta är en invasiv art som sprider kräftpest. Utplantering av signalkräftor innebär att pestsvampen blir permanent förekommande i det aktuella vattnet eftersom signalkräftan kan bära på svampen utan att själv dö.

Detta gäller när du ska fiska kräftor

Det är förbjudet att:

 • utan föregående desinficering använda redskap för kräftfiske i ett vatten om redskapet tidigare använts för fiske i ett annat vatten
 • förvara eller kasta kräftor eller delar av kräftor i annat vatten än det där de fångats, och
 • i ett vatten rengöra eller kasta emballage i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats.

Tänk också på att kräftfiske kräver speciellt fiskekort. Detta hanteras individuellt för respektive vattendrag.

Svamp orsakar kräftpest

Sjukdomen kräftpest orsakas av en svamp som är specifik för sötvattenslevande storkräftor. Levande och döda smittade kräftor avger sporer som smittar andra kräftor och förorenar redskap. Signalkräftor är nästan alltid bärare av kräftpest och de kan ha smittan utan att själva bli sjuka.

Vatten i Norrbottens län med känd förekomst av flodkräfta

 • Åbyälven
 • Sågbäcken
 • Lillpiteälven
 • Alterälven
 • Alån
 • Luleälven
 • Råneälven
 • Töreälven
 • Kalixälven
 • Sangisälven
 • Keräsjoki
 • Torneälven

Anmäl misstänkt kräftpest

Kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon om du fångar eller ser kräftor med misstänkt sjukdom.

Telefon: 010-225 50 00

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss