Naturkartan

Mobiltelefonskärmar

Nu har vi samlat all information du behöver för att utforska nya naturupplevelser och planera din nästa vandring i en praktisk app. Norrbottens Naturkarta beskriver länets statliga leder i text, bild och på en karta. Även länets naturreservat och nationalparker finns beskrivna i appen. Och tack vare offlineläget ser du var du befinner dig även när det saknas mobiltäckning.

Norrbottens Naturkarta är en "sommar-app" som beskriver sommarleder under barmarksperioden.

Appen kommer att uppdateras och utvecklas löpande, bland annat med mer information om anläggningarna i våra naturreservat. Nya naturreservat och eventuella förändringar i ledsystemet kommer att uppdateras omgående i appen. För användare är det möjligt att hjälpa förvaltningen genom att använda appens rapporteringsfunktion. Via den kan du enkelt felanmäla någon eventuell brist längs en led eller i ett område. Rapporten skickas till förvaltningen så fort det finns mobiltäckning.

Detta får du i Norrbottens Naturkarta:

  • Tydliga beskrivningar av sommarleder med information om etappdistanser, beräknade vandringstider, service längs leden och mycket mera.
  • Information i text och bild om länets nationalparker och naturreservat, med länkar till mer information.
  • GPS-funktionalitet och offline-läge för användning i områden som saknar mobiltäckning.
  • Rapporteringsfunktion där vi tillsammans kan se till att våra områden och anläggningar hålls i gott skick.
  • Allmän information om fjällsäkerhet, allemansrätten, nationalparker, naturreservat och annat bra att veta när du är ute i skog och mark. 

Så använder du Naturkartan

Produktion: Länsstyrelsen Norrbotten/Anna Berhan

Kontakt