Friluftsliv

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Varför ska du ta dig ut i naturen?

Att vistas i naturen har många positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Friluftsliv får oss helt enkelt att må bättre. I naturen kan du finna avkoppling från vardagsstressen och en källa till återhämtning.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar alla våra besöksvärda områden under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Sök besöksmål

Råd till dig som ska ut i naturen under coronapandemin:

 • Det är hälsosamt att vara ute i naturen och röra på sig utomhus. När du inte kan färdas långt, tänk på att det finns natur att upptäcka nära där du bor. Passa på att utforska nya områden där inte så många andra är. Utflyktstips finns till exempel på webbplatser hos kommuner, kommunal turistinformation och Länsstyrelsen.
 • Mobilappen Norrbottens Naturkarta hjälper dig att hitta och läsa mer om naturreservat, nationalparker och statliga leder i Norrbottens län. I Naturkartan finns det vägbeskrivningar och en gps-funktion som hjälper dig att hitta rätt. Appen laddar du ner gratis via AppStore eller GooglePlay.
 • När du ska fika eller rasta, gör det på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
 • God handhygien är alltid viktigt. Ha gärna med dig handsprit om du inte har möjlighet att tvätta händerna.
 • Stanna hemma om du är sjuk.

Råd till dig som arrangerar friluftsaktiveter i Norrbotten:

Att vara ute i naturen är hälsosamt för oss alla, särskilt i dessa tider. Det minskar stress och får oss att må bättre. Du som arrangör av friluftsaktiviteter fyller en viktig roll för att underlätta för människor att ta sig ut och uppleva vår fina natur. Men det finns några saker du bör tänka på.

Den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor, även när vi vistas ute i naturen. Vi har alla ett ansvar för att följa de nationella riktlinjer som finns för att bromsa smittspridningen av corona-viruset.

Det är extra viktigt att visa omtanke både mot andra besökare och vår natur.

Du som ska arrangera en friluftslivsaktivitet, tänk på att:

 1. Följ alltid aktuella råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 2. Gör en riskbedömning av arrangemanget. Mall för det och rekommendationer finns på folkhalsomyndigheten.se
 3. Vidta de åtgärder som behövs utifrån riskbedömningen för att ”corona-säkra” ditt arrangemang.
 4. Informera i din inbjudan och till deltagarna vad som gäller.
 5. Tänk på att underlätta så mycket som möjligt för deltagarna att känna sig trygga och att göra rätt.

Information till arrangörer av evenemang, inklusive mall för riskbedömning, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till olika verksamheter, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om Länsstyrelsens raststugor och andra anläggningar sommaren 2020öppnas i nytt fönster

 

Allemansrätten - det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Mer om allemansrätten, Naturvårdsverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Tio tips till dig som ska ut i naturen

 1. Det finns ofta natur att upptäcka nära där du bor. Om du inte kan bege dig iväg så långt, passa på att utforska nya områden.
 2. Mobilappen Norrbottens Naturkarta hjälper dig att hitta naturreservat och navigera rätt när du är ute. Du laddar ner den gratis via AppStore eller GooglePlay.
 3. Det är trevligt att fika utomhus. Under coronatider, tänk på att rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare. God handhygien är alltid viktigt.
 4. På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Håll hunden under extra stor uppsikt, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
 5. Ta med dig ditt skräp hem.
 6. Tänk på brandrisken. Elda helst på iordningsställda eldplatser. Elda med stor försiktighet och håll koll på eventuella eldningsförbud. Släck noga. Information om eldningsförbud hittar du på kommunens, räddningstjänstens eller Länsstyrelsens webbplats.
 7. Naturreservat kan ha särskilda regler om till exempel eldning. Du hittar områdets föreskrifter i reservatsbeslutet. Reglerna finns också sammanfattade på webben, länkar dit finns även i Norrbottens Naturkarta.
 8. Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan.
 9. Visa respekt mot de som bor på platsen, undvik att gå för nära bostadshus.
 10. Följ allemansrättens huvudregel om att inte störa och inte förstöra. Det innebär att du ska visa hänsyn till naturen och människorna runt dig. Information om allemansrätten hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Kontakt