Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen påminner om fiskeförbud på harr

Den kustlevande harren erbjuder fina möjligheter till fiske men i samband med lekperioden är den fredad. Om man fångar en harr under fredningsperioden så ska den hanteras varsamt och återutsättas så snart som möjligt. Foto: Länsstyrelsen

Vintern går mot sitt slut vid norrbottenskusten men den kommande köldknäppen gör att det fortfarande finns möjlighet att njuta av skärgårdens fina pimpelfiske en tid. I samband med detta vill länsstyrelsen påminna om de nya regler för harrfiske som trädde i kraft 2023 och då särskilt det fiskeförbud som råder från 15 april till 31 maj.

Harrfisket var tidigare oreglerat

Den kustlevande harren har under lång tid varit tillbakatryckt. Efter att regleringar av nätfisket på grunt vatten infördes år 2006 med syfte att skydda den havsvandrande öringen har emellertid även harrbestånden vuxit till och idag är möjligheterna till harrfiske åter igen goda på många platser i skärgården. Eftersom harren har ett stationärt levnadssätt så blir den emellertid känslig för fisketryck och även fiske med handredskap kan leda till ett allt för hårt fisketryck.

Förutom ett minimimått på 30 cm var harrfisket tidigare helt oreglerat. Nu är harren fredad under sin lektid på våren och när fiske är tillåtet råder en fångstbegränsning på tre harrar per person och dag. Minimimåttet har också höjts till 35 cm vilket är lämpligare ur biologisk synvinkel. Vi rekommenderar därutöver att man återutsätter alla harrar som är större än 45 cm eftersom de är särskilt viktiga för harrens reproduktion. Sammantaget ger detta helt nya och bättre förutsättningar för att förvalta harrbestånden på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Regler

  • Harren är fredad från fiske under tiden 15 april – 31 maj
  • När fiske är tillåtet får högst tre harrar per person och dag avlivas och behållas.
  • Minimimåttet för att avliva och behålla en harr är 35 cm. Länsstyrelsen rekommenderar att harrar som är större än 45 cm återutsätts.

De bestånd av kustlevande harr som finns i Norrbottens skärgårdar är unika i och med att de lever hela sitt liv ute i skärgården och till stor del även förökar sig där. Kustlevande harr finns även i Västerbotten men där vandrar de i huvudsak upp i vattendrag inför sin lek.

Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans med länsstyrelsen i Västerbotten under ett antal år drivit ett projekt för att öka kunskapen kring den kustlevande harrens biologi. En viktig faktor som har stor betydelse för förvaltningen är konstaterandet att den kustlevande harren i hög grad har ett stationärt levnadssätt. Det innebär att den lever hela sitt liv i nära anslutning till den plats där den en gång har kläckts och att utbytet med andra delbestånd därför blir begränsat.

Som fiskare kan man ibland få uppfattningen att det finns stora mängder harr på vissa platser men detta beror på harrens levnadssätt som gör att den tidvis samlar sig i stim på begränsade ytor. Detta är särskilt tydligt i samband med leken men sker även vid andra tider på året när det ibland kan vara möjligt att fånga relativt många harrar på små ytor. Eftersom det totala antalet harrar på en kuststräcka är begränsat och eftersom utbytet med andra bestånd är mycket begränsat blir emellertid varje delbestånd mycket känsligt för fisketryck.

De nya reglerna syftar till att freda harren i samband med att den samlar sig inför leken och även under dess lektid som sker i nära anslutning efter islossningen samt att begränsa fisketrycket under de tider när fiske är tillåtet. Reglerna innebär även en höjning av minimimåttet från 30 till 35 cm vilket är en bättre anpassning till den storlek harren har när den leker för första gången.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss