Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning av medel 2022

I Kronobergs län kan vi fördela 934 000 kronor i årets §37-utlysning, medel som länets kommuner nu kan ansöka om.

Utöver insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet kommer Länsstyrelsen att prioritera ansökningar som bidrar till att utveckla, utöka och samverka kring samhällsinformation och samhällsorientering i länet .

Information om årets utlysning av §37-medel Pdf, 206.1 kB.
Stöddokument jämställdhet §37-ansökan 2022 Pdf, 71.4 kB.

Ansök om §37-medel senast 2022-05-30

Ansökan om medel från 2022 års utlysning av §37-medel ska vara Länsstyrelsen i Kronobergs län tillhanda senast måndagen den 30 maj 2022.

Om du inte vill använda e-tjänsten nedan kan du beställa en blankett från oss. kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Pågående insatser finansierade av Länsstyrelsen Kronoberg

Ett flertal olika insatser pågår i länets kommuner, som finansieras av bidraget som kallas §37-medel, eller av andra medel som länsstyrelsen beviljar inom integration. Ta del av vår sammanställning:

Utveckla tillsammans – utvecklas tillsammans

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt

Team Integration