Regional vattenförsörjningsplan

En ny regional vattenförsörjningsplan ska tas fram för Kronobergs län. Syftet med planen är att säkra tillgången till vatten på lång sikt, både för dricksvatten och andra samhällsbehov.

Tillgång till dricksvatten är en förutsättning för boende och verksamhetsutövande i en region. För att säkra tillgången i vårt län har Länsstyrelsen nu påbörjat arbetet med en ny regional vattenförsörjningsplan.

Långsiktig plan

Vattenförsörjningsplanen är ett stöd för kommunerna i planeringsarbetet och i myndighetsutövningen för att förhindra att viktiga vattenresurser går till spillo. Kopplat till miljömålet Levande sjöar och vattendrag Länk till annan webbplats. anges att vattenförsörjningsplaner ska tas fram för att garantera tillgången till dricksvatten på lång sikt.

En första vattenförsörjningsplan för Kronobergs län togs fram 2012 och det är nu dags för uppdatering. Nya direktiv och förändrade behov gör också att en ny plan behöver tas fram.

Den nya regionala vattenförsörjningsplanen tas fram i nära samverkan mellan länsstyrelsen, länets kommuner och eventuella andra aktörer i samhället som kan beröras. Även angränsande län och kommuner kan bli delaktiga i arbetet. Planen beräknas vara klar under 2025.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss