Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Kalmar län

Notarius publicus

Advokat Daniel Möller

Advokat Daniel Möller AB

Besöks- och postadress: Södra Malmgatan 7, 392 49 Kalmar

Telefon: 0480-46 69 00

Beslut: 2019-12-13
Gäller: Tills vidare

Biträdande notarius publicus

Advokat Nelly Rasmussen Sjöstedt

Advokatfirman Kronan

Postadress: Box 18, 391 20 Kalmar

Besöksadress: Skeppsbron 9, 392 31 Kalmar

Telefon: 0480-45 99 00

Beslut: 2019-12-17
Gäller: Tills vidare

Notarius publicus

Advokat Emmy Hallbeck

Visioner Advokatbyrå AB

Besöksadress: Storgatan 14

Postadress: Box 2, 382 21 Nybro

Telefon: 0481-106 15

Beslut: 2020-02-03
Gäller: Tills vidare

Notarius publicus

Advokat Ingemar Jeanlo

Advokatfirman Winblad & Jeanlo AB

Adress: Seglarvägen 6, 593 44 Västervik

Telefon: 0490 311 22

Mobil: 070-255 24 24

Beslut: 2014-01-20 Gäller: tillsvidare.

Biträdande notarius publicus

Advokat Johan Rosén

Johan Roséns Advokatbyrå AB

Postadress: Box 229, 598 23 Vimmerby

Telefon: 0492-108 88

Mobil: 070-322 71 86

Beslut: 2007-11-16
Gäller: Tills vidare

Notarius publicus

Advokat Ingemar Jeanlo

Advokatfirman Winblad & Jeanlo AB

Adress: Seglarvägen 6 593 44 Västervik

Telefon: 0490 311 22

Mobil: 070-255 24 24.

Beslut: 2014-01-20
Gäller: Tills vidare

Biträdande notarius publicus

Advokat Johan Rosén

Johan Roséns Advokatbyrå AB

Postadress, Box 229, 598 23 Vimmerby

Telefon: 0492-108 88

Mobil: 070-322 71 86

Beslut: 2007-11-16
Gäller: Tills vidare

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss