Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Delgivningsföretag

Alla delgivningsföretag behöver vara auktoriserade för att få bedriva verksamhet. Personalen på ett auktoriserat delgivningsföretag behöver dessutom godkännas av Länsstyrelsen, oavsett om de ska arbeta med delgivning eller inte.

Delgivningsföretag kan ansöka om auktorisation och godkännande av personal hos Länsstyrelsen.

Uppdaterad 2024-04-18

Stockholms län

 • Applicant Sverige AB, Transportgatan 4, 702 27 Örebro
  Verksamhetsområde: Örebro län
 • Delgivningsbyrån DeltraKravek AB, Box 738, 120 02 Årsta.
  Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Delgivningstjänst FJ AB, Box 437, 191 24 Sollentuna.
  Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Gotlands Delgivningstjänst AB, Silte Snausarve 437, 623 43 Havdhem. Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Intrum Delgivningsservice AB, 120 24 Stockholm, Box 90296. Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Ip Tolk AB, Kungshörnet 3, 195 58 Märsta. Verksamhetsområde: Stockholm samt angränsande län.
 • SBMJ, Lundagårdsvägen, 702 29 Örebro.
  Verksamhetsområde: Örebro län.
 • Vaksala Delgivningsservice, Kamomillgatan 32, 754 47 Uppsala
  Verksamhetsområde: Uppsala län
 • Vinstmaskinen Sverige, Oskarsparken 2, 702 12 Örebro. Verksamhetsområde: Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län.
 • AB Delgivningsservice i Sverige, Hasselstigen 5, 169 38 Solna.
  Verksamhetsområde: Hela landet.

Norrbottens län

 • Gävleborgs delgivningsservice, Tyby 650, 926 92 Söderala.
  Verksamhetsområde: Gävleborgs län
 • Söderhamns Media Vision, Box 261, 826 26 Söderhamn.
  Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Zelts Delgivningsbyrå AB, Box 115, 913 22 Holmsund.
  Verksamhetsområde: Hela landet.

Skåne län

 • Backdala Hästgård, Germundsmålavägen 67, 371 92 Karlskrona. Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Delcon KB, Box 1041, 212 10 Malmö.
  Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Fire Reportage/Figge Bergquist, Gustafs torg 12, 273 30 Tomelilla. Verksamhetsområde: Skåne län.
 • Kalmar Delgivningscenter, Mitko Capanov, Björkuddevägen 29 A, 393 59 Kalmar. Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Zodiak Security AB, Åsa Bäckväg 83 B. 439 54 Åsa.
  Verksamhetsområde: Hela landet.

Västra Götalands län

 • Aktiv Delgivning AB, Box 2384, 403 16 Göteborg.
  Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Anders Frisk Service, Alvägen 8, 449 41 Nol.
  Verksamhetsområde: Västra Götalands län.
 • Inkasso & Delgivningsbyrå JAkiS i Sverige AB, Navestadsgatan 39, 603 66 Norrköping. Verksamhetsområde: Hela landet. 
 • Effektiv Delgivning Sverige AB, Askgatan 8, 595 33 Mjölby.
  Verksamhetsområde: Hela landet.
 • Kravia AB, Box 7303, 402 36 Göteborg.
  Verksamhetsområde: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Skåne och Västra Götalands län.
 • Sven-Olof Bohlin, Södra Timmervik 720, 462 94 Frändefors.
  Verksamhetsområde: Västra Götalands län.
 • Wallins Bevakningstjänst I Väst AB, Föreningsgatan 3, 453 30 Lysekil. Verksamhetsområde: Västra Götalands län.

Vad ansökan om auktorisation ska innehålla

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag ska innehålla uppgifter om:

 • Sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt, om sökanden är en juridisk person, motsvarande uppgifter om verkställande direktör eller annan som leder verksamheten samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i delgivningsföretaget.
 • Namn, person- eller organisationsnummer och adress för sådana ägare som har ett betydande inflytande över ledningen av företaget.
 • Vilka personer som är anställda eller i övrigt verksamma i företaget och vilka av dessa som redan är godkända.
 • Hur bolagets firma tecknas.
 • Inom vilket eller vilka län som delgivningsföretaget planerar att utföra delgivningsverksamhet.

Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur företaget tänker bedriva delgivningsverksamheten och hur företaget ska se till att personalen har nödvändig utbildning.

Bilagor som du ska skicka med ansökan

Skicka med följande i ansökan:

 • Personbevis.
 • Konkursfrihetsbevis.
 • Bevis om frihet från näringsförbud.
 • Försäkran om att ni inte har förvaltare enligt föräldrabalken.

Betala ansökningsavgift

Tillsammans med ansökan ska en avgift betalas in till Länsstyrelsen för prövning av auktorisationen.

 • Ansökan om auktorisation: 7 100 kronor.
 • Godkännande av personal i samband med ansökan om auktorisation: 870 kronor per person.
 • Godkännande av personal som sker vid annan tidpunkt: 1 660 kronor per person.

Din ansökan behandlas inte förrän vi fått in din betalning.

Betala in avgiften till bankgiro 5050-1964 och märk betalningen med namn, efternamn och personnummer.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten.
 4. Vi fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat.
 6. Om du har fått ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Godkännande av personal

All personal på ett auktoriserat delgivningsföretag behöver godkännas av Länsstyrelsen innan de får arbeta i företaget. Det gäller även:

 • personal som inte ska utföra delgivning
 • den som leder verksamheten
 • ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss