Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Kalmar län

Borgholm, Mörbylånga

Notarius publicus

Jur kand Claes Forsgren c/o Ölands juridiska byrå

Utrustningskajen 11 392 30 Kalmar

Mobil: 070-561 26 19

Beslut: 2018-12-20 Gäller: 2019

Kalmar

Notarius publicus

F Länsrättsassessor Allan Pettersson

Borgmästaregatan 2 B 392 35 Kalmar

Mobil: 0706-47 95 61

Beslut: 2018-12-20 Gäller: 2019

Biträdande notarius publicus

Jur kand Claes Forsgren

Adress och telefon: se ovan

Beslut: 2018-12-20 Gäller: 2019

Nybro

Notarius publicus

Advokat Daniel Möller

Visioner Advokatbyrå AB

Storgatan 14, Nybro

Postadress: Box 2, 382 21 Nybro

Telefon: 0481-106 15

Mobil: 0703-50 60 25

Fax: 0481-136 15

Beslut: 2017-04-04 Gäller: tillsvidare.

Oskarshamn

Notarius publicus

Jur kand Nina Ask

Visioner Advokatbyrå AB

Besöksadress: Kungsgatan 5, Oskarshamn

Postadress: Box 37, 572 21 Oskarshamn

Telefon: 0491-106 05

Beslut: 2015-01-12 Gäller: tillsvidare.

Vimmerby

Notarius publicus

Jur kand Ingemar Jeanlo, Juristfirman Winblad & Jeanlo AB

Seglarvägen 6 593 44 Västervik

Telefon: 0490 311 22

Mobil: 070-255 24 24

Beslut: 2014-01-20 Gäller: tillsvidare.

Biträdande notarius publicus

Advokat Johan Rosén

Johan Roséns Advokatbyrå AB Box 229 598 23 Vimmerby

Telefon: 0492-108 88

Mobil: 070-322 71 86

Beslut: 2007-11-16 Gäller: tillsvidare.

Västervik

Notarius publicus

Jur kand Ingemar Jeanlo

Juristfirman Winblad & Jeanlo AB, Seglarvägen 6 593 44 Västervik

Telefon: 0490 311 22

Mobil: 070-255 24 24.

Beslut: 2014-01-20 Gäller: tillsvidare.

Biträdande notarius publicus

Advokat Johan Rosén

Johan Roséns Advokatbyrå AB Box 229 598 23 Vimmerby

Telefon: 0492-108 88

Mobil: 070-322 71 86

Beslut: 2007-11-16 Gäller: tillsvidare.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010 223 80 00