Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt familjebalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus får betalt för sina uppdrag.

Förteckning över notarius publicus i Kalmar län

Kategoribeteckning: 1=ordinarie 2=biträdande 3=ersättare 4=tillfällig

Borgholm, Mörbylånga

Jur kand Claes Forsgren c/o Ölands juridiska byrå Utrustningskajen 11 392 30 Kalmar Mobil: 070-561 26 19 Kategori: 1 Beslut: 2017-04-06 Gäller: 2018

Kalmar

Jur kand Claes Forsgren Adress och telefon: se ovan Kategori: 2 Beslut: 2017-04-06 Gäller: 2018

F Länsrättsassessor Allan Pettersson Borgmästaregatan 2 B 392 35 Kalmar Telefon: 0480-47 55 61 Mobil: 0706-47 95 61 Kategori: 1 Beslut: 2017-03-30 Gäller: 2018

Nybro

Advokat Daniel Möller Visioner Advokatbyrå AB Besöksadress: Storgatan 14, Nybro Postadress: Box 2, 382 21 Nybro Telefon: 0481-106 15 Mobil: 0703-50 60 25 Fax: 0481-136 15 Kategori: 1 Beslut: 2017-04-04 Gäller: tillsvidare

Oskarshamn

Jur kand Nina Ask Visioner Advokatbyrå AB Besöksadress: Kungsgatan 5, Oskarshamn Postadress: Box 37, 572 21 Oskarshamn Telefon: 0491-106 05 Kategori: 1 Beslut: 2015-01-12 Gäller: tillsvidare

Vimmerby

Jur kand Ingemar Jeanlo Seglarvägen 6 593 44 Västervik Telefon: 0490 311 22 Mobil: 070-229 32 11 Kategori: 1 Beslut: 2014-01-20 Gäller: tillsvidare

Advokat Johan Rosén Johan Roséns Advokatbyrå AB Box 229 598 23 Vimmerby Telefon: 0492-108 88 Mobil: 070-322 71 86 Kategori: 2 Beslut: 2007-11-16 Gäller: tillsvidare

Västervik

Jur kand Ingemar Jeanlo Seglarvägen 6 593 44 Västervik Telefon: 0490 311 22 Mobil: 070-255 24 24 Kategori: 1 Beslut: 2014-01-20 Gäller: tillsvidare

Advokat Johan Rosén Johan Roséns Advokatbyrå AB Box 229 598 23 Vimmerby Telefon: 0492-108 88 Mobil: 070-322 71 86 Kategori: 2 Beslut: 2007-11-16 Gäller: tillsvidare

Kontakt

Rättsenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010 223 80 00 (växeln)