Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur.  Du kan göra en anonym anmälan genom att ringa oss. Du kan inte vara anonym om du mejlar in din anmälan.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

En liten brun hund leker med en svartvit katt på marken vid ett träd.

Foto: Pixabay

Uppgifter som vi behöver

När vi tar emot din anmälan är det viktigt att du lämnar så tydlig och korrekt information som möjligt. Detta underlättar för oss när vi prioriterar anmälan. Vi får in många anmälningar varje år och prioriterar därefter.

Nedan har vi listat saker som är bra för oss att veta.

 • Namn, adress och telefonnummer till djurhållare. Eventuella tider djurhållaren är hemma.
 • Vart djur/djuren hålls?
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan? Om det är enstaka djur är det bra om du kan beskriva djurets signalement.
 • På vilket sätt missköts djuret/djuren?
 • Vad har djuret/djuren tillgång till, exempelvis foder och vatten?
 • Hur länge har bristen pågått? Har du som anmälare sett bristen och djuret/djuren själv? Om du inte har sett bristen själv är det bra om du kan uppmana personen som sett bristen att kontakta oss.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta, exempelvis om djuret/djuren kan utgöra ett hot mot vår personal.

Så gör du en anmälan

Du kan ringa till oss på 010-223 80 00, måndagar klockan 13:00-15:00 och tisdag till fredag klockan 09.00-12.00. Om du har ett brådskande djurskyddsärende kan du komma i kontakt med oss fram till 16.30. Övriga tider ska du kontakta polisen på 114 14. Om du vill göra en anonym anmälan ska du tänka på att inte uppge ditt namn under samtalet.

Du kan också mejla in din anmälan till oss. Tänk på att du inte kan vara anonym om du mejlar till oss. Mejla till: kalmar@lansstyrelsen.se.

Anmäl enbart djur i länet

En anmälan ska gälla djur och djurhållare i Kalmar län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Så behandlas din anmälan

Anmälan diarieförs och får ett diarienummer. Din anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut.

Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Andra typer av djurärenden

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djur ska du kontakta polisen eller kommunen.

Tabellen beskriver vem du ska kontakta vid olika typer av ärenden.

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Lösspringande djur

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Farliga hundar

Polisen

Hund i varm bil

Polisen


Uppgifter som vi behöver

När vi tar emot din anmälan är det viktigt att du lämnar så tydlig och korrekt information som möjligt. Detta underlättar för oss när vi prioriterar anmälan. Vi får in många anmälningar varje år och prioriterar därefter.

Nedan har vi listat saker som är bra för oss att veta.

 • Namn, adress och telefonnummer till djurhållare. Eventuella tider djurhållaren är hemma.
 • Vart djur/djuren hålls?
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan? Om det är enstaka djur är det bra om du kan beskriva djurets signalement.
 • På vilket sätt missköts djuret/djuren?
 • Vad har djuret/djuren tillgång till, exempelvis foder och vatten?
 • Hur länge har bristen pågått? Har du som anmälare sett bristen och djuret/djuren själv? Om du inte har sett bristen själv är det bra om du kan uppmana personen som sett bristen att kontakta oss.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta, exempelvis om djuret/djuren kan utgöra ett hot mot vår personal.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss