Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur.  Du kan göra anmälan genom att ringa vår växel telefon 010 223 80 00. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Anmäl enbart djur i länet

En anmälan ska gälla djur och djurhållare i Kalmar län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Från och med den 26 augusti 2019 går det inte längre att göra anmälningar via webbformuläret. Anmälan måste istället ske via telefon alternativt genom att skicka mail till Länsstyrelsen, tänk på att du inte är anonym om du mejlar in till Länsstyrelsen.

Så behandlas din anmälan

Anmälan diarieförs och får ett diarienummer. Din anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Andra typer av djurärenden

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djur ska du kontakta polisen eller kommunen.

Tabellen beskriver vem du ska kontakta vid olika typer av ärenden.

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Lösspringande djur

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Farliga hundar

Polisen

Hund i varm bil

Polisen


Kontakt

Djurenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)