Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

Prövningsavgift

Prövning om dispens före föreskrifter för vattenskyddsområde är belagd med en avgift på 4 600 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller godkänns. Om du önskar kan avgiften betalas in redan nu på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Ange vid inbetalning: "Dispens vattenskydd", samt fastighetsbeteckning och kommun. Prövning om dispens påbörjas inte förrän avgiften kommit in till länsstyrelsen.

Övriga upplysningar

Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Om du vill lämna mer information än vad som får plats i formuläret går det bra att bifoga en fil.

Om det saknas uppgifter kan vi behöva begära in kompletteringar. Det förlänger handläggningstiden. I vissa fall kan vi behöva begära in komplettering även om alla uppgifter skrivits in i formuläret.

Dispensansökan avser
Dispensansökan avser


Sök upp aktuellt område via kartverktyget Skyddad natur: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
GEOLOGI OCH GEOHYDROLOGI


Tillsynsmyndigheten har kontaktats
Tillsynsmyndigheten har kontaktats


Miljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga
Miljöteknisk markundersökning har utförts och lämnas som bilaga


Bilagor
Bilagor


Ange här om du har större filer
Sökande
Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss