Ansökan om strandskyddsdispens

För att vi ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

Observera att alla fält markerade * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka formuläret.

SÖKANDEMEDSÖKANDEFASTIGHETSÄGARE (om annan än sökande)Fastighetsägare har godkänt planerad åtgärd * (obligatorisk)


FASTIGHET/-ER SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN


TYP AV ÅTGÄRD

Särskilda skäl
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c eller d §§ miljöbalken som finns för att du ska få dispens från strandskyddsföreskrifterna
Särskilda skäl * (obligatorisk)
Särskilda skäl


Inom området utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område)
Inom området utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område)
RITNINGAR OCH KARTOR SKA BIFOGAS
Bifoga ritningar och kartor. De ska visa var den planerad åtgärden är belägen, både översiktligt mer detaljerat. De ska beskriva den planerade åtgärden, byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge och storlek/yta. På kartorna ska skallinje och norrpil anges. Foto över området får gärna bifogas för att underlätta för länsstyrelsens handläggning

Vi har en maxgräns på 10 MB . Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive. Ange här om du har större filer


Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive. Ange här om du har större filer


Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive. Ange här om du har större filer


Vi har en maxgräns på 10 MB. Har du större filer, kan du ange detta i meddelandefältet så skickar vi en inbjudan till vår tjänst för filskick. Av säkerhetsskäl ber vi er att inte skicka in filer via filservrar som till exempel Dropbox, Google Drive eller OneDrive. Ange här om du har större filer

Prövningsavgift * (obligatorisk)
Prövningsavgift


Prövning om dispens från strandskyddsbestämmelserna är belagda med en avgift på 4 600 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller beviljas. Om du önskar kan avgiften redan nu betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Ange vid betalning "strandskyddsdispens" samt fastighetsbeteckning. Prövning om dispens påbörjas inte förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss