Naturvärdesinventering av skogliga värdetrakter i Jämtlands län 2021-2022

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att bevara värdefulla delar av Jämtlands natur. En av grundförutsättningarna för skyddsarbetet är de mål för miljökvaliteten i Sverige som riksdagen har antagit. Miljökvalitetsmålen innebär bland annat ett utökat skydd av skog, mark och vatten. En del i Länsstyrelsens arbete innebär att ta fram kunskapsunderlag som stöd för urval och prioritering av naturområden lämpliga för skydd och andra bevarandeåtgärder. Sverige har länge haft en tydlig ambition att skyddsvärda skogar ska bevaras. En effektiv naturvård bygger på kännedom om var i landskapet områden med höga naturvärden är lokaliserade. Detta för att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=116&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss