Inventering av rikkärr inom Natura 2000-områdena Klinken och Bösen

På uppdrag av länsstyrelsen i Jämtlands län har Greensway AB genomfört vegetationsinventering i två Natura 2000-områden inom Jämtlands län. Dessa natura 2000-områden är Klinken (SE0720277) i Härjedalens kommun och Bösen (SE0720471) i Bergs kommun. Syftet med inventeringen är att följa upp planerade restaureringsåtgärder. Dessa åtgärder ska utföras inom projekt LIFE RestoRED med syfte att förbättra rikkärrens status. Inventeringarna genomfördes av konsult Charles Campbell, Greensway AB, under augusti 2022. Totalt inventerades tre stycken så kallade uppföljningsenheter (områden inom natura 2000 områdena där inventeringen skulle genomföras). Inventeringen innefattade en bedömning av varje uppföljningsenhet som helhet samt från data från utplacerade småytor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=94&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss