Hur jämställda är arbetsvillkoren i kommuner och regioner? En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att förstärka arbetet med jämställdhetsintegrering. I detta ingår att arbeta för att de nationella jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag utifrån regionala behov och förutsättningar. Kommuner och regioner i Sverige är arbetsgivare för nästan 1,2 miljoner personer, vilket motsvarar cirka 24 procent av alla förvärvsarbetande i Sverige. Kommuner och regioner har som arbetsgivare således en central funktion i arbetet för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Syftet med föreliggande rapport är att presentera data för ett urval av faktorer kopplade till jämställda arbetsvillkor.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=111&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss