Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Invasiva främmande arter i Jämtlands län - lägesrapport, inventeringar och åtgärder 2021

I mars 2020 publicerades rapporten Invasiva främmande arter i Jämtlands län - Kunskapsgenomgång och förslag på åtgärder för Länsstyrelsens fortsatta arbete. Under 2020 och 2021 har det genomförts informationsinsatser med syftet att öka allmänhetens kännedom om, och rapportering av, invasiva främmande arter. Det har också genomförts inventeringar och åtgärder. I samband med framtagandet av en regional strategi mot invasiva främmande arter i Jämtlands län har länsstyrelsen därför tagit fram en lägesrapport som komplement till rapporten från mars 2020. I denna lägesrapport beskrivs de nuvarande kända förekomsterna av invasiva främmande arter i Jämtlands län och möjliga närstående introduktioner, samt de inventeringar och åtgärder som genomförts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Invasiva arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=32&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss