Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trolldruvemätare i Jämtlands län - inventering 2021

Trolldruvemätaren omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och under 2021 gjorde Länsstyrelsen inventeringar för att öka kunskapen om artens utbredning i länet. Då tidigare observationer av trolldruvemätare endast gjorts på en handfull platser i Jämtland, ofta belägna på stort avstånd från varandra så var förhoppningen att arten skulle kunna finnas på fler platser i länet. Ökad kunskap om artens utbredning är avgörande för att kunna rädda fjärilen på lång sikt. Eftersom trolldruvemätaren oftast påträffas i äldre kalkbarrskogar där det föreligger en stor risk för avverkning är hotet mot arten mycket stort.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=10&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss