Vind på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nyttan med kulturmiljö

Sveriges 21 länsstyrelser arbetar alla med kulturmiljöer på en mängd olika sätt, som utgår från nationell lagstiftning och från nationella kulturmiljömål. Vi vill lyfta fram hur levande och närvarande kulturarvet är i samhället idag. Dåtid och framtid knyts ihop genom den mångfald av berättelser som kulturmiljöer bär på. Det kan gälla allt från medeltida kyrkor, förhistoriska gravfält till tidig, modern stadsbebyggelse. Genom dessa handlingar tar vi historien med oss in i framtiden, så att kommande generationer får samma möjlighet att förstå sin samtid och hur den formats. Hållbar samhällsutveckling handlar om att kunna balansera och göra goda avvägningar mellan ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Kulturmiljöarbete bidrar till alla dessa perspektiv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=26&context=35