Inventering av lavar på åtta lador i Lillhärdal

Under vårvintern 2020 anlitade Länsstyrelsen lavexperten Fredrik Jonsson för att inventera lavfloran på ett antal lador i Lillhärdal. Inventeringen utfördes i enlighet med Åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet för att öka kunskapen om förekomst och utbredning av lavar på kulturved i länet. Om ladorna blir föremål för restaurering utgör inventeringen dessutom ett gott underlag för att rätt hänsyn ska kunna tas. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet är ett kunskapsunderlag och vägledande dokument med förslag på åtgärder för att gynna och bevara dessa lavar. Timmerlador, gärdesgårdar och hässjevirke har minskat i landskapet vilket lett till att flera lavarter vars livsmiljö utgörs av kulturved i dag är hotade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Kulturmiljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2021_1&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss