Vattensystemplan för Jämtlands län 2016–2021

Länsstyrelsen Jämtlands län har inom de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen och vattenförvaltningen ett uppdrag att tillsammans med andra aktörer verka för genomförande av vattenvårdsåtgärder i länet. Arbetet kräver god och lättillgänglig kunskap om länets sjöar, vattendrag och grundvatten. Därför tar Länsstyrelsen fram vattensystemplaner, dels en generell för länet och åtgärdsarbetet som helhet och dels mer specifika planer för respektive vattensystem. Denna rapport utgör de generella och gemensamma delarna av vattensystemplanerna som beskriver de faktorer och miljöproblem som kräver åtgärder för att uppnå vattenförvaltningens mål och övriga berörda miljömål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_16&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss