Provtagning av PFAS i vatten i Jämtlands län 2018–2019

För att få ett bättre underlag inför klassningen av kemisk status i ytvatten tog Länsstyrelsen under 2018–2019 vattenprover för analys av PFAS-ämnen i ett antal ytvattenförekomster i länet. Resultaten visar att PFAS förekommer i ett flertal provpunkter och förhöjda halter PFAS förekommer framför allt i eller i anslutning till Östersund och på norra delen av Frösön i anslutning till tidigare F4:s flygflottilj. Även vid Bräcke och Sveg finns förhöjda halter. Nedan finns bilaga 1–8 att ladda ner. Bilaga 9 finns att hämta i vårt diarium. Kontakta oss på jamtland@lansstyrelsen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_28&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss