Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Övergripande riktlinjer för älgförvaltning

... inom Jämtlands och Västernorrlands län. Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurserna. Förvaltningen ska präglas av en helhetssyn och ska därför även ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som motverkande av trafikolyckor, älgens inverkan på biologisk mångfald, skogsbruk samt rovdjursförekomst. Älgjakt, som berör en stor del av befolkningen inom Jämtlands och Västernorrlands län, är en viktig källa till rekreation och gemenskap. Älgstammen utgör också en värdefull naturresurs som genererar en stor mängd kött av hög kvalitet. Dessa riktlinjer är viltförvaltningsdelegationens verktyg och syftet är att övergripande styra den regionala förvaltningen av älg och därmed bidra till att uppsatta mål kan uppnås.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_33&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss