Invasiva främmande arter – information och vägledning

Genom denna folder vill Länsstyrelsen i Jämtlands län visa på ett viktigt område där vi alla behöver hjälpas åt. Det handlar om invasiva främmande arter som sprider sig på bekostnad av andra växter i landskapet. Här beskriver vi några av de vanligast förekommande invasiva främmande växterna som finns i Jämtlands län. Främmande arter är växter eller djur som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats utanför sin naturliga utbredning till ett för arten nytt område. De kallas för invasiva främmande arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_25&context=35