Handlingsplan 2020 – så når vi miljömålen i Jämtlands län

Sveriges riksdag har som mål att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta berör alla och förutsätter insatser från hela samhället – såväl offentlig förvaltning och näringsliv som organisationer och enskilda. Det svenska miljömålsarbetet bidrar också i arbetet till att nå de nya globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030-målen. På regional nivå är det Länsstyrelsen som samordnar miljömålsarbetet, tar fram länsgemensamma åtgärdsprogram samt följer upp utveckling och måluppfyllelse för de nationella målen. Under 2016 antogs ett nytt miljömålsprogram med förslag på åtgärder för såväl myndigheter som näringsliv och andra organisationer. Programmet prioriterar sju av de 16 miljömålen och har arbetats fram i samverkan med över 40 organisationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_17&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss