Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Insatser för att öka motivationen för områdesskydd hos privata skogsägare

Det har under många år funnits en konfliktyta mellan naturvården och skogsbruket om skogsbruksmetoder och om det formella skyddet. Under senaste decenniet har konfliktytan glidit över till att handla mer om statens naturvårdsambitioner och de enskilda skogsägarna. När myndigheterna börjat tillämpa artskyddsförordningen så att planerade skogsavverkningar hindras och när Skogsstyrelsen nekar tillstånd till avverkning av fjällskogar med höga naturvärden, tycker en del att den statliga interventionen har gått för långt. Denna rapport är endast inriktad på att diskutera det formella områdesskyddet på/inom enskild mark. Rapporten har ett Norrlandsperspektiv eftersom de handläggare som deltagit med synpunkter jobbar i Norrland, men mycket av det som framförs har relevans i hela Sverige.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Näringsliv
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2019_33&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss