Bostadsmarknadsanalys 2019

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en En lägesbild över bostadsmarknaden i Jämtlands län. Denna bostadsmarknadsanalys syftar till att redovisa läget på bostadsmarknaden från det föregående året samt att redovisa bedömningar av läget på bostadsmarknaden de kommande åren. Länsstyrelsen vänder sig med rapporten till såväl länets kommuner som till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet. Rapporten lämnas också till Boverket som underlag för arbetet med bostadsfrågor på nationell nivå.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2019_29&context=35