Miljömålsuppföljning 2018

Länsstyrelsen gör årligen en uppföljning av de 15 nationella miljökvalitetsmål som berör Jämtlands län, i enlighet med 6§ länsstyrelseinstruktionen. Den regionala uppföljningen är dels underlag till den nationella uppföljningen som syftar till att ge regering och riksdag underlag till budgetproposition, dels en möjlighet att kommunicera miljömålsarbetet till en bredare målgrupp. Uppföljningen har utförts av Länsstyrelsens målbevakare för respektive mål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2018_266&context=35