De största riskerna i vårt län

Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med risker som inte känner några gränser. En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Händelsen avviker från det normala och innebär en allvarlig störning, eller en överhängande risk för en allvarlig störning, i viktiga samhälls­funktioner och kräver därmed snabba åtgärder. Det kan till exempel vara händelser som översvämningar, långa elavbrott, teleavbrott, stora olyckor eller IT-incidenter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2018_17&context=35