Stormskador och fornminnen - delmoment 3

Under senhösten 2013 drabbades Jämtland och grannlänen Västernorrland och Västerbotten av stormarna Hilde natten mellan den 16 och 17 november och Ivar den 12 december. Stormarna orsakade att träd knäcktes, blåste omkull och drog med sig sina rotsystem. Dessa rotvältor kan orsaka skador på fornlämningar om de ligger i fornlämningens direkta närhet eller på lämningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_6&context=35