Övervakning av fjällvegetation på Buarkantjahke

Vegetationen på fjället Buarkantjakhe i Jämtlands läns norra del har inventerats med sex års mellanrum, år 2010 och år 2016. Inventeringen omfattar vegetationen på kalfjället såsom kärlväxter, lavar, ris och buskar. Resultatet är i stort oförändrat över tidsperioden sånär som renlavar, vilka verkar ha minskat något under perioden. Syftet med studien är att se eventuella effekter på fjällets växtlighet utifrån ett förändrat klimat. Metodiken går i korthet ut på att ett antal provytor har placerats ut över fjället.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_7&context=35