Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2017

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet. Bostadsmarknadsanalysen bygger främst på de svar som länets kommuner har lämnat i den årliga bostadsmarknadsenkäten (BME) samt på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Denna bostadsmarknadsanalys syftar till att redovisa läget på bostadsmarknaden från det föregående året (2016) samt att redovisa bedömningar av läget på bostadsmarknaden de kommande åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_14&context=35