Ta kontroll över kostnaderna för förorenade områden

Denna broschyr är en hjälp för verksamhetsutövare att utreda de områden och fastigheter som misstänks vara förorenade och att förhindra att nya förorenade områden uppkommer. Förutom lagkrav finns det andra starka skäl för verksamhetsutövare att undersöka och vid behov åtgärda förorenade områden. Det kan till exempel vara svårt att sälja eller använda mark som är förorenad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_14&context=35