Så når vi miljömålen i Jämtlands län

Sveriges riksdag har som mål att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Att verka för målen berör alla och förutsätter insatser från hela samhället. Det inbegriper såväl offentlig förvaltning och näringsliv som organisationer och enskilda människor. Vi måste alla, utifrån våra förutsättningar, bidra till miljömålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_43&context=35