VAD – verifiering av djurskyddskontroll

Lantbruksenheten i Jämtlands län har under 2013 genomfört ett internt projekt i syfte att utveckla en dokumenterad modell för intern övervakning och verifiering av djurskyddskontrollen, enligt kraven i EU:s lagstiftning. Kontrollerna inom EU ska vara riskbaserade och följa myndighetens plan och dokumenterade rutiner. Åtgärder ska utföras enhetligt, vara likriktade och ge effekt, det vill säga brister i djurhållningar ska upptäckas, rättas till och följas upp. För att verifiera kontrollarbetet har Länsstyrelsen utfört parallellkontroller av djurskyddskontrollanterna samt granskat bedömningar, dokumentation, diarieföring och uppföljning. Länsstyrelsen har funnit att det finns behov av att likrikta bland annat bedömningarna och diarieföringen. Förslag på åtgärder lämnas i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djurhållning
  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_6&context=35