Fältinventering lövvedlevande insekter

Inventeringen av lövvedlevande insekter syftar till att hitta de fem insekter som omfattas av åtgärdsprogrammet för björklevande vedskalbaggar i Norrland och åtgärdsprogrammet för hotade arter på asp i Norrland. På åtgärdsprogrammet för asp omfattar en skalbagge och en fluga. Åtgärdsprogrammet för björk omfattar tre skalbaggar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_18&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss