Årsredovisning 2013

"I Jämtland Härjedalen ska de svenska gästnätterna öka från 1,9 miljoner 2012 till 2,8 miljoner 2020, de utländska gästnätterna från 578 000 till 1,1 miljoner 2020 och de stora evenemangen ska utvecklas ytterligare. Tillsammans med en ökad kundnöjdhet ska detta ge en omsättningsökning från cirka 4 miljarder kronor till cirka 7,5 miljarder kronor 2020 och en ökning av antalet årsarbeten, direkta och indirekta, från dagens cirka 7 000 till cirka 12 000 år 2020." Så skriver Jämtland Härjedalen Turism i sin strategi för utveckling av besöksnäringen i länet. Länets besöksnäring är en stark tillväxtmotor. Omsättningen ökar stadigt och ligger strax över 4 miljarder kronor, antal gästnätter ökar liksom antalet sysselsatta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_5&context=35