Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Satellitbaserad övervakning av våtmarker - slutrapport för Jämtlands och Västernorrlands län.

Under perioden 2011-2013 genomfördes en jämförande analys av satellitdata med cirka tio års intervall för att se eventuella förändringar avseende vegetation eller annan störning av våtmarker. Arbetet är en del av den Nationella miljöövervakningen av våtmarker i syfte att följa utveckling, påverkan och biologisk mångfald. Rapporten behandlar cirka 496 000 hektar i Jämtlands län varav drygt 1,3 procent visade på förändringar under den studerade tidsperioden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_11&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss