Klimatsammanställning - Fjällkedjan

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och Jämtland utfört en klimatanalys av den svenska fjällkedjan. Sammanställningen avser dagens och framtidens förhållanden avseende nederbörd, temperatur, snö samt isläggning och islossning för ett urval sjöar. Syfte med analysen är att ge en bild av klimatförhållandena i fjällkedjan såväl under dagens klimatförhållanden som enligt framtida klimatscenarier. Arbetet är baserat på observationer och analyser från SMHI samt klimatscenarier från den internationella klimatforskningen. Framtidsberäkningarna avser i första hand perioden fram till 2100.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__7&context=35