Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Övervakning av fjällvegetation

Den utvärdering av delprogrammet Fjällvegetations inventeringsdesign som presenteras i denna rapport har gjorts på uppdrag av länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län. Arbetet har genomförts av Anna Hedström Ringvall från NILS och Institutionen vid skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå. Metoder och/eller slutsatser har även diskuterats med Magnus Ekström, Sören Holm, Hans Gardfjell, Pernilla Christensen, Anders Glimskär och Henrik Hedenås. Länsstyrelserna har bistått med urval av typvariabler och dataunderlag för styrkeberäkningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_9&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss