Biotopkartering 2011 i Jämtlands län

Sjöar och vattendrag har alltid var essentiellt för djur och växter. För människan har vattendrag ständigt varit ett mycket viktigt habitat. I dag används vattendrag till exempel som födokälla, transportväg och för rekreation. Vattendragen har de senaste århundradena kraftigt påverkats av oss människor både genom fysiska ingrepp och även utsläpp av föroreningar. Biotopkartering är ett sätt att få standardiserat grepp på hur vattendrags fysiska förutsättningar ser ut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_3&context=35