Interkommunalsamverkan kring flyktingmottagning

Genom att tillvarata kommunernas direkta fördelar och erfarenheter kan det fortsatta flyktingmottagandet i länet utvecklas och kvalitetssäkras. Interkommunal samverkan har arbetat med nya metoder och angreppssätt för att få till stånd en bättre regional och lokal samverkan. Genomgående har alla deltagande kommuner och landstinget med berörd personal fått inflytande på utvecklingsarbetet och samarbetet. Detta har ingett ett förtroende i genomförandet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__6&context=35