Häckande fåglar som RUS-indikatorer för biologisk mångfald

En stor del av miljömålsarbetet utförs regionalt och därför har en uppsättning regionala indikatorer arbetats fram inom det så kallad RUS-projektet (RUS = Regionala UppföljningsSystem). Bristen på indikatorer för biologisk mångfald har dock varit uppenbar och därför har RUS bekostat denna studie för att undersöka hur fåglar (data från svensk häckfågeltaxering) kan användas som indikatorer för biologisk mångfald.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__6&context=35