Identifiering av potentiellt förorenade områden i Jämtlands län

Till grund för identifieringsarbetet ligger de så kallade Branschlistorna som Naturvårdsverket har tagit fram. I dessa finns listat de branscher som Naturvårdsverket anser kan utgöra en risk för hälsa och miljö. Identifieringsarbetet ska utgöra ett prioriteringsunderlag inför det fortsatta arbetet med inventering av potentiellt förorenade områden. Identifieringsarbetet i Jämtlands län har pågått sedan 1997, med en intensifiering under 2004 och 2005. De sista åren har identifieringen skett kommunvis och i dagsläget har cirka 3360 objekt identifierats. Under tidigare år har cirka 350 av dessa inventerats enligt MIFOmetoden. Under de kommande åren ska ytterligare cirka 630 objekt inventeras i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__4&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss