Integration i region

Föreliggande rapport är framtagen av Mångkulturellt centrum i Botkyrka på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtland och Härjedalens integrationsgrupp. Syftet är att studera de olika aspekterna och bilden av integration och integrationsarbete i Jämtlands län (Integration i Jämtlands län. Förstudieprojekt 2002-2003). Den skall tillsammans med framtagna enkätundersökningar och statistik från SCB ligga till grund för en handlingsplan för "hur situationen i länet i stort kan förbättras och engagemanget för dessa frågor ökas" (ibid). Arbetet med intervjuundersökningen har bedrivits under perioden oktober 2002 till och med februari 2003.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__1&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss