Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmen sätter fart på vårfloden

Hög vattennivå i en forsande å översvämmar en brygga med en pall på.

Brygga vid Gimårasten (arkivbild). Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

De senaste dagarnas varma väder har smält stora mängder snö i fjällen. SMHI har utfärdat två gula varningar om risken för översvämning i åar och mindre vattendrag.

SMHI har utfärdat två gula varningar för höga flöden i länet:

Varning #1: Större delen av länet

Den första utfärdades den 2 maj klockan 00.00 och gäller tills vidare i området från norra Jämtlands och Västernorrlands län söderut till Gävleborgs och Dalarnas län. För länets del berör den främst Östersunds, Bergs och Bräcke kommuner. Från och med fredag kan varningen lokalt nå orange varningsnivå, vilket kan medföra översvämning av regionalt viktiga vägar samt påverkan på tågtrafik, permanentbostäder, kommersiella verksamheter.

Varning #2: Gimån

Den utfärdades den 4 maj kl. 00.00 och gäller också tills vidare. Berör Gimån nära Bräcke och vidare över länsgränsen mot Västernorrland. Flödet kan komma att stiga till orange varningsnivå mellan den 6:e och 12:e maj.

Tips från Räddningstjänsten

Brukar det bli översvämning eller mycket vatten kring ditt boende eller din fastighet under våren? Jämtlands Räddningstjänstförbund tipsar om åtgärder du kan vidta för att skydda din fastighet.

 • Undersök varför vattnet inte rinner undan. Kontrollera brunnar på och runt din fastighet. Kanske behöver de rensas från is eller skräp.
 • Har du utrustning placerad på ställen där det kan bli översvämningar? Flytta den i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade.
 • Vid behov, hyr eller köp pumpar i tid.
 • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?
 • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag, SMHI och räddningstjänst.
 • Vid en akut nödsituation – ring 112.

Gul varning

 • Vädret kan bli en fara för allmänheten och orsaka vissa skador på egendom och miljö.
 • Det kan också bli störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafiken. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.
 • Var extra uppmärksam på hur vädret utvecklar sig där du är. Tänk på vad du kan göra för att minska risken för skador på dig själv, din omgivning och din egendom.

Orange varning

 • Kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador.
 • Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet. samt uppmanas att vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Läs mer om vad de olika varningsnivåerna innebär på www.smhi.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss