Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kristrädet tar över när det digitala vissnar

Metallställning i Länsstyrelsens reception som håller upp A3-papper med krisinformation.

Eftersom Kristrädet står inne i receptionen kan läsare på utsidan lita på att informationen inte har manipulerats. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

När myndigheters digitala kanaler försvinner eller förvrängs blir bläck på papper det mest pålitliga alternativet.

Under det senaste halvåret har cyberattacker drabbat Strömsunds och Härjedalens kommuner, samt Räddningstjänsten. Det finns inget som säger att en myndighet som Länsstyrelsen är skyddad från liknande angrepp.

Vid en cyberattack kan elektroniska informationskanaler i värsta fall försvinna eller göras opålitliga av en tredje part. Då kan Kristrädet i receptionen bli Länsstyrelsens enda säkra kanal ut till medborgarna.

Kan läsas genom fönstren

Kristrädet innehåller information på svenska och engelska om vad som har hänt. Det beskriver även hur Länsstyrelsen hanterar situationen och vart medborgarna kan vända sig för att få hjälp. Texterna kan läsas från utsidan genom fönstren. På så sätt garanteras att informationen inte ändrat av någon utomstående.

Om en kris slår ut Länsstyrelsens digitala kanaler finns även en rad andra sätt att sprida information. Det kan vara beredskapskanalen P4 Jämtland, tidningar, tv, broschyrer och anslagstavlor. Nackdelen är att även dessa kan påverkas av digitala störningar, desinformation och yttre påverkan.

Deepfakes och AI lurar oss

Kristrädet ger oss en tankeställare kring den värld vi är på väg in i, säger Anders Holgersson som arbetar med informationssäkerhet på Länsstyrelsen. Deepfakes och AI-genererat innehåll är ibland omöjligt att skilja från verkligheten. Men vanligt hederligt bläck på papper bakom en glasruta i ett låst utrymme är lättare att ha kontroll på.

Jämfört med digitala kanaler når Kristrädet förstås inte särskilt många länsinvånare. Men Länsstyrelsen hoppas att kommuner, bygdegårdar, butiker, föreningar och andra ska börja tänka i samma banor. Hur får vi kontakt med varandra i en krissituation?

Så länge Länsstyrelsens digitala kanaler fungerar innehåller Kristrädet allmän information om krisberedskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss