Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndighetsfestivalen – så kan AI underlätta lokala dialoger

Ole Rönning Kristiansson

Ole Rönning Kristiansson, näringslivschef Krokoms kommun och Maria Anstett-Rim, ledningskoordinator Länsstyrelsen.

Svenska Kraftnät är ansvariga för att underhålla och etablera stamnätet i Sverige. I och med den gröna omställningen pågår många nya etableringar runtom i landet, inte minst i de norra delarna. För att förstå lokala behov och utmaningar är regionala dialoger därför viktiga. Hur kan dessa förbättras med hjälp av AI? Det var en av frågeställningarna vid en lägereld som hölls på Samverket.

En lägereld innebär att mötas öppet, utifrån olika perspektiv, mellan olika organisationer - för att hitta en lösning på ett problem. Svenska Kraftnät (SVK) var i år med för första gången på Myndighetsfestivalen. Vid ett öppet samtal mellan olika deltagare diskuterades kreativa lösningar för effektiv dialog mellan SVK och lokala aktörer, som kommuner och regioner. Förutom representanter från SVK deltog också medarbetare från bland annat Krokoms och Östersunds kommun, liksom Länsstyrelsen.

Ole Rönning Kristiansson, näringslivschef i Krokoms kommun, menar att det är viktigt att nå ut till kommunerna och förklara vad som krävs vid nyetableringar.

– Kunskapen hos beställarna kan ofta vara låg, därför blir kunskapsspridning oerhört viktigt. Till exempel är det väldigt kostsamt att dra fram el vid nya etableringar, som till exempel laddplatser. Något som alla aktörer inte är medvetna om, säger Ole Rönning Kristiansson.

– Ska vi få till en välfärd och den utbyggnad som krävs behöver vi kommunicera och vara tydliga. Det tar tid och krävs resurser för att få fram effekt, menar Julio Bascar, produktledare li förlängningen edningar, Svenska kraftnät.

AI fick formulera frågorna

Innan lägerelden hade arrangörerna bett AI att tycka till om frågeställningar. En av dem handlade om hur vi kan dra nytta av digitala innovationer som AI. Främst för att identifiera och övervinna hinder i samarbetet mellan myndigheter och därigenom främja en snabbare elektrifiering i Jämtland.

Här hade Helena Wik, HR-konsult på Östersunds kommun ett bra exempel på just detta.

– Vi har nyligen upphandlat en AI-lösning som ska underlätta medborgardialog. Den kan fånga upp, sammanställa och analysera vad en grupp tycker är viktigt. Vi ska testa detta här på Myndighetsfestivalen, i ett hackaton på torsdag, berättade Helena Wik.

Mia Ahlstrand, Samhällskontakt på Svenska kraftnät, menade att det är precis den här typen av erfarenhetsutbyte som behövs för att tänka nytt och vara närvarande – vilket i förlängningen kan utveckla kontakten med kommuner och regioner.

Det här är Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss